Đầu kéo 2 chân máy loại 266 màu vàng

Mô tả sản phẩm